Đang xem Ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho người nhà, từng có nguyên dàn y tá bị sa thải và kỷ luật ở Canada

Ưu tiên tiêm vaccine Covid-19 cho người nhà, từng có nguyên dàn y tá bị sa thải và kỷ luật ở Canada

Mọi sự dàn xếp tiêm chủng đều có thể phải chịu hậu quả đích đáng.
Có thể bạn quan tâm