Vẫn là em đây - Lê Thuỵ "cô cô nớt": Tui thấy mình đẹp quá, quá đẹp!

Vừa uống "cô cô nớt" mà vừa đọc bài này thì hết xảy con bà bảy luôn.
Có thể bạn quan tâm