Đang xem Việt Hương kể chuyện cho người quen mượn tiền không đòi được

Việt Hương kể chuyện cho người quen mượn tiền không đòi được

Theo Việt Hương, đây là hành động xúc phạm nặng nề - không chỉ với chính bản thân cô mà còn là các nghệ sĩ, học trò và cả nghề nghiệp của mình.
Có thể bạn quan tâm