Đang xem Việt Nam tắt sóng 2G: Ngày tàn của "điện thoại cục gạch"?

Việt Nam tắt sóng 2G: Ngày tàn của "điện thoại cục gạch"?

Sóng 2G tại Việt Nam dự kiến sẽ bị tắt từ năm 2022 nhằm tiết kiệm tài nguyên quốc gia và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số.
Có thể bạn quan tâm