Đang xem Vợ chồng trẻ Hà Nội: tháng kiếm 10 triệu mà tháng nào cũng để ra được 6,3 triệu hóa ra là chi tiêu kiểu này...

Vợ chồng trẻ Hà Nội: tháng kiếm 10 triệu mà tháng nào cũng để ra được 6,3 triệu hóa ra là chi tiêu kiểu này...

Không tháng nào cặp vợ chồng trẻ này không để ra được 6,3 triệu đồng. Số tiền này họ tiết kiệm phòng mai này có con nhỏ hay lúc biến cố.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm