Đang xem Vợ kiếm được 50 triệu/tháng, không phải chăm con, làm việc nhà tôi bảo trích 18 triệu cho mẹ chồng, vậy mà cô ấy giãy như đỉa phải vôi

Vợ kiếm được 50 triệu/tháng, không phải chăm con, làm việc nhà tôi bảo trích 18 triệu cho mẹ chồng, vậy mà cô ấy giãy như đỉa phải vôi

Lâu nay vợ tôi chỉ đưa có 8 triệu tiền ăn, giờ đưa thêm 10 triệu nữa thì cũng có thấm tháp bao nhiêu so với lương của cô ấy?
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm