Vợ ông Lê Hòa Bình: "Vẫn không thể tin anh đã ra đi mãi mãi"

Có mặt tại lễ truy điệu Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình, ai nấy đều xúc động, lặng người trước những lời tiễn biệt lần cuối đầy mất mát nhưng tình cảm của vợ ông Lê Hòa Bình.
Có thể bạn quan tâm