Đang xem Vụ án Dâm Đàm: Thái sư hóa hổ hại vua và những ẩn khuẩt hàng thiên niên kỷ không được giải đáp

Vụ án Dâm Đàm: Thái sư hóa hổ hại vua và những ẩn khuẩt hàng thiên niên kỷ không được giải đáp

Video News
Tiến Đạt Hoàng / Nhịp sống Việt
Vụ án Thái sư hóa hổ hại vua, hay còn gọi là vụ án hồ Dâm Đàm (Hồ Tây) năm Bính Tý (1096) đã diễn ra cách đây 923 năm, song vẫn còn nhiều ẩn khuất do sử sách xưa ghi chép vắn tắt.
Có thể bạn quan tâm