Đang xem Vụ cựu trụ trì nổ là mật vụ khiến nạn nhân tin “sái cổ”, lừa hơn 67 tỷ: Ông ấy nói cho nhà chùa vay tiền sao mất được

Vụ cựu trụ trì nổ là mật vụ khiến nạn nhân tin “sái cổ”, lừa hơn 67 tỷ: Ông ấy nói cho nhà chùa vay tiền sao mất được

Một nữ nạn nhân kể, lúc vay tiền thì cựu trụ trì cam kết "sao mất được mà sợ", nhưng khi bị đòi đã lảng tránh, không nghe điện thoại.
Có thể bạn quan tâm