Đang xem Vừa đi học, vừa đi làm, đây là những điều freelancer cần đặc biệt lưu ý

Vừa đi học, vừa đi làm, đây là những điều freelancer cần đặc biệt lưu ý

Công việc freelance hiện đang là xu hướng của các bạn sinh viên hiện đại vừa giúp tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm, vừa giúp các bạn trẻ có thu nhập ngay cả khi còn đang đi học.
Có thể bạn quan tâm