Đang xem Vương Phạm kể sạch lời hăm doạ của ông "đá bào" gửi tới Khoa Pug nhưng bất ngờ hơn là Khoa Pug đưa ra 1 điều kiện

Vương Phạm kể sạch lời hăm doạ của ông "đá bào" gửi tới Khoa Pug nhưng bất ngờ hơn là Khoa Pug đưa ra 1 điều kiện

Trong clip, Vương Phạm đã nói rõ ràng vụ Khoa Pug bị uy hiếp tính mạng.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm