Đang xem Website DBZ coin của Johnny Đặng lặng lẽ biến mất, nhà đầu tư xác định "còn cái nịt"?

Website DBZ coin của Johnny Đặng lặng lẽ biến mất, nhà đầu tư xác định "còn cái nịt"?

Nếu tháng 9/2021, DBZ coin của Johnny Đặng từng có thời điểm huy hoàng khi đạt kỷ lục 0,15 USD thì ở thời điểm hiện tại thứ đọng lại chỉ còn là nỗi niềm của nhà đầu tư.
Có thể bạn quan tâm