Đang xem Xác chết bị rơi khỏi quan tài mà nhóm người khiêng không hề hay biết

Xác chết bị rơi khỏi quan tài mà nhóm người khiêng không hề hay biết

Điều khó hiểu nhất ở đây là vào thời điểm xác chết bị rơi xuống đường, nhóm người khiêng không hề hay biết vì vậy, họ cứ tiếp tục đi thẳng.
Có thể bạn quan tâm