Đang xem Xác định nguồn lây nhiễm của bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19 vừa được gia đình thuê máy bay riêng đưa về Việt Nam

Xác định nguồn lây nhiễm của bệnh nhân thứ 32 nhiễm Covid-19 vừa được gia đình thuê máy bay riêng đưa về Việt Nam

Video News
Phạm Lâm Chi / Trí thức trẻ
Bệnh nhân số 32 có tham dự tuần lễ thời trang, tiếp xúc và đi chơi với bệnh nhân số 17.
Có thể bạn quan tâm