Đang xem Xe lam đáng thương gặp vạ vì trò lố bốc đầu từ thanh niên ưa thể hiện

Xe lam đáng thương gặp vạ vì trò lố bốc đầu từ thanh niên ưa thể hiện

Chỉ vì né tránh anh chàng ưa thể hiện với trò bốc đầu mà chiếc xe lam đã đâm sầm vào bụi cỏ.
Có thể bạn quan tâm