Đang xem Xe vi phạm bỏ chạy và cho xe cảnh sát "hít bụi" bằng chiêu độc như phim Fast & Furious

Xe vi phạm bỏ chạy và cho xe cảnh sát "hít bụi" bằng chiêu độc như phim Fast & Furious

Xe cảnh sát tính vượt lên bắt xe vi phạm, thế nhưng xe vi phạm rất "cứng" đẩy xe cảnh sát ra khỏi đường và bỏ chạy ngang nhiên.
Có thể bạn quan tâm