Đang xem Xem cách bày binh bố trận đội hình Phalanx của người Macedonia

Xem cách bày binh bố trận đội hình Phalanx của người Macedonia

Thay vì cầm ngọn giáo ngắn, các chiến binh sẽ cầm một ngọn giáo cực dài có tên gọi là Sarissa (có độ dài từ 4 - 7m).
Có thể bạn quan tâm