Đang xem Xiaomi ra mắt kính thông minh như E.D.I.T.H của Tony Stark: Hiển thị tin nhắn, bản đồ, chụp ảnh, dịch văn bản

Xiaomi ra mắt kính thông minh như E.D.I.T.H của Tony Stark: Hiển thị tin nhắn, bản đồ, chụp ảnh, dịch văn bản

Kính thông minh của Xiaomi có thể giúp người dùng nhận cuộc gọi, tìm đường trên bản đồ, chụp ảnh, dịch văn bản và ảnh trong thời gian thực hoặc hiển thị thông báo trên điện thoại.
Video liên quan
Autoplay
Xem thêm
Có thể bạn quan tâm