Đang xem Xin chào, em tên nà Mạc Văn Khoa, giới tính lam, em rất xấu và từng trượt đại học...

Xin chào, em tên nà Mạc Văn Khoa, giới tính lam, em rất xấu và từng trượt đại học...

Mạc Văn Khoa giờ đây đã kiếm được mấy trăm triệu mỗi tháng nhưng vẫn giản dị và lo lắng cho gia đình.
Có thể bạn quan tâm