Đang xem "Xử" iPad Mini với súng trường.

"Xử" iPad Mini với súng trường.

Một người dùng trên YouTube đã đăng tải đoạn video clip anh ta cùng nhóm bạn của mình “xử” chiếc iPad Mini bằng súng trường. Có thể thấy thiết bị mới của Apple được chế tạo tốt khi họ cố gắng bắn gãy đôi chiếc iPad Mini và thất bại.
Có thể bạn quan tâm