Đang xem Xuất hiện bóng trắng kỳ lạ bay lơ lửng trên cũi em bé vào giữa đêm

Xuất hiện bóng trắng kỳ lạ bay lơ lửng trên cũi em bé vào giữa đêm

Sau khi đột ngột xuất hiện, bóng trắng cứ bay lơ lửng phía trên cũi nơi bé Rosie nằm trong vòng hơn 1 phút rồi mới hoàn toàn biến mất.
Có thể bạn quan tâm