Đang xem Xúc động bài học từ sự sẻ chia của cô bé 3 tuổi Emily

Xúc động bài học từ sự sẻ chia của cô bé 3 tuổi Emily

Cô bé nói "Hãy cắt tóc cháu và gởi đến những bạn khác". Cô bé sẵn sàng hy sinh mái tóc dài của mình để sẻ chia cho những đứa trẻ bị ung thư phải cắt hết tóc. Bài học mà có lẽ nhiều người trưởng thành chưa nghĩ được!
Có thể bạn quan tâm