Đang xem Yahoo Nhật Bản có thể sẽ hợp nhất với Line của Hàn Quốc, để trở thành một siêu ứng dụng mới

Yahoo Nhật Bản có thể sẽ hợp nhất với Line của Hàn Quốc, để trở thành một siêu ứng dụng mới

Video News
Nguyễn Mạnh Quân / Theo Trí Thức Trẻ
Theo xu hướng mới, chỉ những nền tảng internet lớn mới có thể tồn tại.
Có thể bạn quan tâm