3 cảnh sát PCCC hy sinh trong vụ cháy quán karaoke