acoustic

 • "Short Hair" (Acoustic) - AOA

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "No Diggity" (Acoustic) - SPICA

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "Bad" (Acoustic) - Tablo

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "Sorry Sorry" (Acoustic) - SNSD

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "I Love You" (Acoustic) - IU

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "Bonamana" (Acoustic) - Super Junior

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "Wings" (Acoustic) - INFINITE

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "My Little Princess" (Acoustic) - DBSK

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • "Nothin' On You" (Acoustic) - Wonder Girls

  Trang tin tức Kpop tiếng Anh AllKpop vừa bình chọn ra danh sách 19 màn biểu diễn "mộc" từ các idolgroup xứ Hàn. Danh sách này có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ từ những tên tuổi hàng đầu như DBSK, Big Bang, SNSD, Wonder Girls, Super Junior, 2NE1 đến những idolgroup thế hệ sau này như EXID, MAMAMOO, SPICA, AOA, v.v...

  lượt xem
  0 0