Angela Phương Trinh tiếp tục đăng tải thông tin chữa Covid sai lệch