Clip: CSGT xử lý xe tải làm rơi vãi vật liệu xây dựng trong đêm