Clip ghép giữa Có chắc yêu là đây của Sơn Tùng và Signal của Twice