Con gái tá hỏa phát hiện cha và người phụ nữ tử vong trong nhà