Dream Concert 2016

 • Dream Concert 2016: "Sweet Girl", "What’s Happening" – B1A4

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "Feel So Good" – HALO

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "No Oh Oh" – CLC

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "She’s Gone" – December

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "Pretty U" – SEVENTEEN

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "Dynamite", "Chained Up" – VIXX

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "Angel" – Berry Good

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "Remember That", "It’s Okay" – BTOB

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0
 • Dream Concert 2016: "Aalow Aalow" – LABOUM

  Vào tối ngày 4/6, đại nhạc hội Kpop được mong chờ nhất trong năm – Dream Concert 2016 đã được tổ chức tại sân vận động World Cup (thủ đô Seoul). Hàng loạt thần tượng đã cùng góp mặt và tham gia biểu diễn như EXO, Taemin (SHINee), Nam Woo Hyun (INFINITE), B1A4, VIXX, BTOB, T-ara, Lovelyz, Red Velvet, NCT U, GFRIEND, Oh My Girl, SEVENTEEN, MAMAMOO, I.O.I, v.v…

  lượt xem
  0 0