kaur

  • Cụ bà 100 tuổi vẫn thi chạy nước rút

    Ở tuổi 100, cụ Kaur là người già nhất từng tham dự Americas Masters Games (AMG), giải đấu không chuyên dành cho những người trên 30 tuổi ở Vancouver, Canada. Ngoài chạy nước rút 100m, cụ Kaur còn tranh tài ở các nội dung ném lao và đẩy tạ.

    lượt xem
    0 0