lần đầu tiên đức trí - phương uyên - mỹ linh - nguyễn hải phong và xuân bắc kết hợp thành một ban nhạc (2)