minah (girl's day)

 • Music Bank: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Chương trình âm nhạc Music Bank đặc biệt giữa năm 2015 lên sóng vào chiều tối 26/6 (giờ địa phương).

  lượt xem
  0 0
 • Music Core: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Music Core tuần này còn có các sân khấu: "On The Flower Bed" từ JJCC, "Sugar Sugar" từ LABOUM, "Mis-Match" từ Shin Bora, "Dessert" từ Park Si Hwan và "You Can Toy With Me" từ FameUs. Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình gồm Minah, F.T. Island, K.Will, Baek Ji Young & Song Yoo Bin, MFBTY, Huh Gak, MAMAMOO, CLC, Crayon Pop, Lovelyz, Untouchable, N-SONIC, Lee Ji Min, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • Inkigayo: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Inkigayo lên sóng vào Chủ Nhật 5/4 gồm có các sân khấu: "Call Me Baby" của EXO, "Only You" của miss A, "Come To Me" của BLADY, "AHH! OOP!" của MAMAMOO và eSNa. Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình gồm F.T. Island, Minah, Gain, NC.A, Mad Town, LABOUM, CLC, Lovelyz, N-SONIC, Yoon Hyun Sang, Boyfriend, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • Music Core: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Music Core 4/4 còn có các sân khấu: "Call Me Baby" từ EXO, "Pray" từ F.T. Island, "Growing" từ K.Will, "FM" từ Crayon Pop, "AHH OOP!" từ MAMAMOO, "Crayon" từ Untouchable, "Garosu-gil At Dawn" từ Baek Ji Young. Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình gồm Red Velvet, MFBTY, Gain, Huh Gak, Minah, NS Yoon-G, CLC, Joy O'clock, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • Music Bank: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Music Bank 3/4 còn có các sân khấu: "Pray" từ F.T. Island, "AHH OOP!" từ MAMAMOO và eSNa. Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình tuần này gồm K.Will, CLC, Huh Gak, NS Yoon-G, N-SONIC, Untouchable, NC.A, Crayon Pop, LABOUM, Minah, Baek Ji Young & Song Yoo Bin, A-ble, FIESTAR, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • M! Countdown: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên M! Countdown 2/4 còn có các sân khấu cực hot khác: miss A trở lại với "Only You", F.T. Island với "Pray", Blady với "Come To Me", Park Si Hwan với "Dessert" và MAMAMOO với "AHH OOP!". Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình gồm: Baek Ji Young, Cho PD, Ga In, Untouchable, K.Will, Minah, Stellar, Crayon Pop, FIESTAR, HEYNE, Shannon, Berry Good, Red Velvet, LABOUM, Song Yoo Bin, Lovelyz, CLC, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • Inkigayo: "I Am a Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Inkigayo 29/3 còn có các sân khấu: "Crayon" từ Untouchable, "Garosu-gil at Dawn" từ Baek Ji Young và Song Yoo Bin, "Pray" từ F.T. Island, "Cinderella Time" từ NC.A, "Growing" từ K.Will, "Sugar Sugar" từ LABOUM. Một số nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình tuần này gồm ShinHwa, Minah, Gain, NS Yoon-G, V.O.S, CLC, Lovelyz, N-SONIC,, Boyfriend, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • Music Bank: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Music Bank 27/3 còn có các sân khấu: "Crayon" từ Untouchable, "FM" từ Crayon Pop, "Pray" từ F.T. Island, "Cinderella Time" từ NC.A, "Growing" từ K.Will, "Sugar Sugar" từ LABOUM. Những nghệ sỹ khác tham gia biểu diễn trong chương trình tuần này gồm Donghae & Eunhyuk, Gain, NS Yoon-G, Huh Gak, V.O.S, CLC, Lovelyz, N-SONIC, v.v...

  lượt xem
  0 0
 • Inkigayo: "I Am A Woman Too" - Minah (Girl's Day)

  Đáng chú ý trên Inkigayo 22/3 còn có các sân khấu: "I Am A Woman Too" từ cô nàng Minah (Girl's Day), "Ice Cream Cake" từ Red Velvet, "Pepe" từ girlgroup mới nhà Cube CLC, "Someday" từ V.O.S, "Snow Of April" từ Huh Gak, "Black Out" từ N-SONIC, "Wifey" từ NS Yoon-G. Một số nghệ sỹ khác biểu diễn trong chương trình gồm Donghae & Eunhyuk, Niel, Boyfriend, Lovelyz, Eric Nam, Anda, Mad Town, B.I.G, Yoon Hyun Sang, Berry Good, Rubber Soul, v.v...

  lượt xem
  0 0