Nam bảo vệ đột tử trên ghế khi đang làm việc tại cửa hàng bán giày