Người dân dùng tay che mặt nhìn núi lửa Sinabung phun trào tro bụi ở tỉnh North Sumatra