Người đàn ông khai gian để được tiêm 5 mũi vaccine