Người dân Thủ đô tấp nập đi chợ sắm lễ đón Tết Đoan Ngọ