Người phụ nữ bị nhốt trong cũi giữa sa mạc đến chết