quỳ gối và thực hiện nhiều động tác khác nhau. Nguồn: Youtube.