sập giàn giáo khiến nhiều học sinh bị thương ở Sài Gòn