SONAMOO'

  • "Just Go" – Sonamoo

    Những ca từ trong ca khúc trấn an chúng ta rằng những thất bại ngày hôm nay sẽ chúng ta những bài học để đạt đến sự thành công sau này. Phân đoạn cuối cùng của lời bài hát là một câu tục ngữ của Nhật Bản, nhắc nhở chúng ta về tầm quan trọng của sự kiên cường - ngay cả khi bạn thất bại nhiều lần, miễn là bạn luôn đứng dậy, chắc chắn bạn sẽ đứng vững cho đến khi kết thúc.

    lượt xem
    0 0