the voice us (season 7)

 • The Voice US: "Sweet Home Alabama" - Lynyrd Skynyrd & Craig Wayne Boyd

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Centuries" - Fall Out Boy & Matt McAndrew

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Masterpiece" - Jessie J & Chris Jamison

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "It's Your World" - Jennifer Hudson & Damien

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Thinking Out Loud" - Ed Sheeran

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Take Me To Church" - Hozier

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Lips Are Movin'" - Meghan Trainor

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Uptown Funk" - Mark Ronson & Bruno Mars

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0
 • The Voice US: "Have Yourself A Merry Little Christmas" - Adam Levine, Gwen Stefani, Blake Shelton, Pharrell Williams

  Tập 27 "The Voice US" mùa 7 kéo dài 2 giờ đồng hồ với hàng loạt những màn biểu diễn từ các nghệ sỹ khách mời: "Uptown Funk" từ Mark Ronson và Bruno Mars, "Thinking Out Loud" từ Ed Sheeran, "Lips Are Moving" từ Meghan Trainor, "Take Me To Church" từ Hozier, "Centuries" từ Fall Out Boy và Matt McAndrew, "It's Your World" từ Jennifer Hudson và Damien, "Sweet Home Alabama" từ Lynyrd Skynyrd và Craig Wayne Boyd, "Masterpiece" từ Jessie J và Chris Jamison, "Have Yourself A Merry Little Christmas" từ các HLV, "Pompeii" (Bastille) từ các thí sinh Top 20.

  lượt xem
  0 0