UKISS

  • "Someday" – Ukiss

    Đôi khi bạn đã quên mất rằng những điều khó khăn sẽ không thể tồn tại mãi mãi được. Hãy lắng nghe ca khúc Someday của Ukiss vào một ngày mệt mỏi để sạc lại năng lượng và cũng để nhắc bản thân nhớ rằng những ngày vui vẻ hạnh phúc rồi sẽ đến với bạn thôi.

    lượt xem
    0 0