UNICEF

  • "2016 #IMAGINE Project"

    SM Entertainment vừa bắt tay với Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc UNICEF trong dự án mang tên "2016 #IMAGINE Project", một chiến dịch kêu gọi cơ hội bình đẳng cho tất cả trẻ em trên thế giới.

    lượt xem
    0 0