Việt Nam giờ đã lọt vào top 12 đội mạnh nhất châu Á