Đang xem 1 ngày sau khi gây bão với Still Life, T.O.P viết tâm thư tạm biệt YG, liệu có rời BIGBANG?

1 ngày sau khi gây bão với Still Life, T.O.P viết tâm thư tạm biệt YG, liệu có rời BIGBANG?

Có vẻ như T.O.P (BIGBANG) đã sẵn sàng cho 1 chương mới trong sự nghiệp sau khi rời YG?
Có thể bạn quan tâm