Đang xem 1 quả trứng mất 4 phút nấu chín, 10 quả mất bao lâu? - Trả lời "40 phút", ngay lập tức bị loại!

1 quả trứng mất 4 phút nấu chín, 10 quả mất bao lâu? - Trả lời "40 phút", ngay lập tức bị loại!

Vậy rốt cuộc đáp án chính xác của câu hỏi này là gì?
Có thể bạn quan tâm