Đang xem 12 tuổi đã phải nghỉ học, làm cách nào mà Phúc XO trở thành đại gia đeo vàng, để rồi lại bị bắt thế này?

12 tuổi đã phải nghỉ học, làm cách nào mà Phúc XO trở thành đại gia đeo vàng, để rồi lại bị bắt thế này?

Ngoài số vàng "khủng", Phúc XO còn sở hữu một dàn siêu xe rất có giá trị cùng nhiều khối tài sản khác.
Có thể bạn quan tâm