Đang xem 16 năm ngày mất Trương Quốc Vinh, vẫn là Đường Hạc Đức khắc khoải nhớ thương Ca Ca nhiều nhất

16 năm ngày mất Trương Quốc Vinh, vẫn là Đường Hạc Đức khắc khoải nhớ thương Ca Ca nhiều nhất

16 năm đã đi qua nhưng tấm chân tình của Đường Hạc Đức dành cho Trương Quốc Vinh vẫn vẹn nguyên như ngày nào...
Có thể bạn quan tâm