Đang xem 2 chú giun "vật lộn" trên chiếc đĩa gỗ khiến cộng đồng mạng hoảng hốt (Nguồn: TikTok @oow_gnas_2003)

2 chú giun "vật lộn" trên chiếc đĩa gỗ khiến cộng đồng mạng hoảng hốt (Nguồn: TikTok @oow_gnas_2003)

Nhiều người từng tận mắt thấy giun sán trong đồ ăn sống, nhưng to như lực sĩ thế này thì chắc là lần đầu tiên!
Có thể bạn quan tâm